Multithread-toepassingen

Een Win32-toepassing kan meerdere threads van uitvoering, en elke thread windows kunt maken. De thread die wordt gemaakt van een venster moet bevatten de code voor haar venster procedure.

Een toepassing kan de functie EnumThreadWindows gebruiken om op te sommen van de Vensters die zijn gemaakt door een bepaalde thread. Deze functie geeft de ingang voor elke draad venster, op zijn beurt, aan een toepassing gedefinieerde callback functie, EnumThreadWndProc.

De functie GetWindowThreadProcessId retourneert de id van de thread die een bepaald venster gemaakt.

De Toon status van een venster dat is gemaakt door een andere thread instellen, gebruikt u de functie ShowWindowAsync.

Index