WM_CHILDACTIVATE

WM_CHILDACTIVATE wordt het bericht naar een meerdere documentvenster interface (MDI) kind wanneer de gebruiker op de titelbalk van het venster of wanneer het venster wordt geactiveerd, verplaatste, of formaat.

WM_CHILDACTIVATE 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, MoveWindow, SetWindowPos

Index