ShowOwnedPopups

De ShowOwnedPopups functie toont of verbergt u alle pop-upvensters eigendom van het opgegeven venster.

BOOL ShowOwnedPopups ()  HWND  hWnd, / / verwerken naar vensterBOOLfShow / / venster zichtbaarheid vlag);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster dat eigenaar is van de pop-upvensters worden weergegeven of verborgen.
fShow
Hiermee geeft u aan of pop-upvensters worden weergegeven of verborgen. Als deze parameter TRUE is, worden alle verborgen pop-upvensters weergegeven. Als deze parameter FALSE is, zijn alle zichtbare pop-upvensters verborgen.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

ShowOwnedPopups toont alleen vensters verborgen door een eerdere aanroep van ShowOwnedPopups. Bijvoorbeeld, als een pop-upvenster is verborgen met behulp van de functie ShowWindow , vervolgens ShowOwnedPopups aanroepen met de parameter fShow ingesteld op TRUE veroorzaakt geen het venster moet worden weergegeven.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, IsWindowVisible, ShowWindow

Index