IsZoomed om vast

De functie IsZoomed om vast bepaalt of een venster gemaximaliseerd is.

 () BOOL IsZoomed om vast HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als het venster is ingezoomd, is de retourwaarde aan nul.

Als het venster is niet in-of uitgezoomd, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, IsIconic

Index