Uitgebreide stijlen

De volgende stijlen kunnen worden opgegeven in de parameter dwExStyle van de CreateWindowEx -functie.

Stijl Beschrijving
WS_EX_ACCEPTFILES Hiermee bepaalt u dat een venster gemaakt met deze stijl drag-drop bestanden accepteert.
WS_EX_CONTEXTHELP Omvat een vraagteken in de titelbalk van het venster. Wanneer de gebruiker klikt op het vraagteken, de cursor verandert in een vraagteken met een pointer. Als de gebruiker vervolgens op een onderliggend venster, ontvangt het kind een WM_HELP bericht. Het onderliggende venster moet de boodschap doorgeven aan de bovenliggende venster procedure, die moet noemen de WinHelp functie met behulp van de opdracht HELP_WM_HELP. De toepassing wordt weergegeven, een pop-upvenster dat meestal hulp voor het onderliggende venster bevat.

WS_EX_CONTEXTHELP kan niet worden gebruikt met de stijlen van WS_MAXIMIZEBOX of WS_MINIMIZEBOX.

WS_EX_CONTROLPARENT Hiermee kan de gebruiker de onderliggende vensters van het venster navigeren met behulp van de tab-toets.
WS_EX_DLGMODALFRAME Hiermee maakt u een venster met een dubbele rand. In tegenstelling tot de WS_DLGFRAME stijl, kan een toepassing de WS_CAPTION stijl maken een titelbalk voor het venster ook opgeven.
WS_EX_NOPARENTNOTIFY Hiermee geeft u aan dat een onderliggend venster gemaakt met deze stijl niet het bericht WM_PARENTNOTIFY naar de bovenliggende venster stuurt wanneer ofwel gemaakt of vernietigd.
WS_EX_TOPMOST Hiermee geeft u aan dat een venster gemaakt met deze stijl vooral niet-bovenste windows moet worden geplaatst en blijven boven hen, zelfs wanneer het venster wordt gedeactiveerd.
WS_EX_TOOLWINDOW CreŽert een toolvenster; dat wil zeggen, bestemd een venster om te worden gebruikt als een zwevende werkbalk. Een toolvenster heeft een titelbalk die korter is dan een normale titelbalk, en de venstertitel is getekend met een kleiner lettertype. Een toolvenster verschijnt niet in de taakbalk of in het venster dat verschijnt als de gebruiker op ALT + TAB drukt. Als een toolvenster een systeemmenu heeft, wordt haar pictogram niet weergegeven op de titelbalk. U kunt echter het systeemmenu weergeven door rechts te klikken of door te typen alt + spatiebalk.

Index