GET_X_LPARAM

De GET_X_LPARAM macro haalt de ondertekend x-co÷rdinaat van de gegeven waarde LPARAM.

int GET_X_LPARAM) LPARAM  lParam / / waarde die de ondertekende x-co÷rdinaat is opgehaald);
 

Parameters

lParam
Hiermee geeft u de waarde worden geconverteerd.

Retourwaarden

De retourwaarde is de lage-orde int van de opgegeven waarde.

Opmerkingen

De macro GET_X_LPARAM is als volgt gedefinieerd:

# define GET_X_LPARAM(lp) ((int)(short)LOWORD(lp)) 

Zie ook

Windows-overzicht, venster macro's, GET_Y_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index