WM_ENTERSIZEMOVE

WM_ENTERSIZEMOVE wordt het bericht één keer naar een venster na haar inwerkingtreding de bewegende of sizing modale lus. Het venster invoert het verplaatsen of formaat modale lus wanneer de gebruiker op de titelbalk van het venster of grootte grens, of wanneer het venster wordt het bericht WM_SYSCOMMAND doorgegeven aan de DefWindowProc functie en de parameter wParam van het bericht geeft de waarde SC_MOVE of SC_SIZE. De bewerking is voltooid wanneer DefWindowProc geretourneerd.

Het systeem stuurt het bericht WM_ENTERSIZEMOVE ongeacht of het slepen van volledige windows is ingeschakeld.

WM_ENTERSIZEMOVE wParam = 0;  / / niet gebruikt, moet nul lParam = 0;  / / niet gebruikt, moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, DefWindowProc, WM_EXITSIZEMOVE, WM_SYSCOMMAND

Index