AdjustWindowRect

De AdjustWindowRect functie berekent de vereiste grootte van de rechthoek venster, op basis van de gewenste client-rechthoek grootte. Het venster rechthoek kan dan worden doorgegeven aan de CreateWindow -functie voor het maken van een venster waarvan clientgebied de gewenste grootte is.

BOOL AdjustWindowRect ()  LPRECT  lpRect, / / aanwijzer naar client-rechthoek structuurDWORDdwStyle, / / venster stijlenBOOLbMenu / / menu-heden markeren);
 

Parameters

lpRect
Pointer naar een RECT structuur waarin de coördinaten van de linker- en de onderst-juiste hoeken van het gewenste gebied. Wanneer de functie retourneert, bevat de structuur de coördinaten van de linker- en de onderst-juiste hoeken van het venster voor de gewenste client area.
dwStyle
Hiermee geeft u het venster stijlen van het venster waarvan de vereiste grootte moet worden berekend.
bMenu
Hiermee geeft u aan of het venster een menu heeft.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Een client rechthoek is de kleinste rechthoek die een clientgebied volledig omsluit. Een venster rechthoek is de kleinste rechthoek die volledig omsluit het venster, waarin de klant gebied en het gebied nonclient.

De functie AdjustWindowRect voegt geen extra ruimte wanneer een menubalk naar twee of meer rijen terugloopt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functioneert, AdjustWindowRectEx, CreateWindow, RECT