BringWindowToTop

De BringWindowToTop functie brengt het opgegeven venster tot de bovenkant van de Z-volgorde. Als het venster een venster op het hoogste niveau is, is deze geactiveerd. Als het venster een onderliggend venster is, wordt de bovenste bovenliggende venster verbonden aan het onderliggende venster geactiveerd.

BOOL BringWindowToTop ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Omgaan met naar de venster om te brengen naar de top van de Z-volgorde.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De BringWindowToTop functie gebruiken om te ontdekken een venster dat is geheel of gedeeltelijk bedekt door andere vensters.

Deze functie is vergelijkbaar met het aanroepen van de functie SetWindowPos om te veranderen van een venster positie in de Z-volgorde. BringWindowToTop maakt een venster niet een top-level venster.

Als een toepassing niet in de voorgrond is en wil worden op de voorgrond, moet het de SetForegroundWindow functie aanroepen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, SetWindowPos, SetActiveWindow, SetForegroundWindow

Index