IsWindowVisible

De IsWindowVisible functie haalt de status van de zichtbaarheid van het opgegeven venster.

BOOL IsWindowVisible ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als het opgegeven venster en zijn venster van bovenliggende de WS_VISIBLE stijl hebben, is de retourwaarde aan nul.

Als het opgegeven venster en zijn bovenliggende venster niet de WS_VISIBLE stijl hoeft, is de retourwaarde nul. Omdat de resultaatwaarde aangeeft dat of het venster de WS_VISIBLE stijl heeft, het niet-nulzijnde kan worden zelfs als het venster volledig door andere vensters bedekt is.

Opmerkingen

De status van de zichtbaarheid van een venster wordt aangegeven door de WS_VISIBLE stijl bit. Wanneer WS_VISIBLE is ingesteld, verschijnt het venster en samenstellingsweergaven erin wordt weergegeven als het venster de stijl van WS_VISIBLE heeft.

Een tekening naar een venster met de WS_VISIBLE stijl wordt niet weergegeven als het venster is bedekt door andere vensters of wordt afgekapt door de bovenliggende venster.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, ShowWindow

Index