WindowFromPoint

De WindowFromPoint functie haalt een ingang voor het venster met het opgegeven punt.

HWND WindowFromPoint) PUNT  punt / / structuur met punt);
 

Parameters

Punt
Hiermee geeft u een punt structuur waarin het punt worden gecontroleerd.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang voor het venster waarin het punt. Als er geen venster bestaat op het gegeven moment, is de retourwaarde NULL. Als het punt over een besturingselement statische tekst is, is de retourwaarde een ingang voor het venster onder de controle van de statische tekst.

Opmerkingen

De WindowFromPoint functie doet niet ophalen een bestandsingang naar een venster verborgen of uitgeschakeld, zelfs als het punt binnen het venster is. Een toepassing moet de functie ChildWindowFromPoint gebruiken voor een beperkende zoeken.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functioneert, ChildWindowFromPoint, punt, WindowFromDC

Index