ShowWindowAsync

De functie ShowWindowAsync stelt de Toon status van een venster gemaakt door een andere thread.

BOOL ShowWindowAsync ()  HWND  hWnd, / / verwerken naar vensterintnCmdShow / / show status van venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster.
nCmdShow
Hiermee bepaalt u hoe het venster moet worden weergegeven. Zie voor een lijst van mogelijke waarden, de beschrijving van de functie ShowWindow.

Retourwaarden

Als het venster eerder zichtbaar was, is de retourwaarde aan nul.

Als het venster eerder verborgen was, is de retourwaarde nul.

Opmerkingen

Deze functie posten een gebeurtenis Toon-venster naar de berichtenwachtrij van het opgegeven venster. Een toepassing kan deze functie gebruiken om te voorkomen dat steeds opgehangen tijdens het wachten voor een hing toepassing tot finish verwerking een Toon-venster gebeurtenis.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, ShowWindow

Index