Venster grepen

Na het maken van een venster, retourneert de creatie-functie een vensteringang die een unieke identificatie van het venster. Een toepassing gebruikt dit handvat in andere functies aan hun acties naar het venster direct. Een vensteringang heeft het gegevenstype HWND ; een toepassing moet gebruiken dit type bij het declareren van een variabele die in het bezit van een vensteringang.

Er zijn speciale constanten die een vensteringang in bepaalde functies kunnen vervangen. Bijvoorbeeld, een toepassing kan gebruiken HWND_BROADCAST in de SendMessage en SendMessageTimeout functies, of HWND_DESKTOP in de MapWindowPoints -functie.

Hoewel de constante NULL niet een vensteringang is, kunt u het in sommige functies opgeven dat geen venster wordt beÔnvloed. Bijvoorbeeld, creŽert NULL opgeven voor de functie van de CreateWindowEx hwndParent parameter een window die geen bovenliggende of eigenaar heeft. NULL opgeven voor de functie van de MessageBox hWnd parameter creŽert een berichtvenster geen eigenaar heeft. Sommige functies geven NULL in plaats van een handvat, die aangeeft dat de bepaalde actie voor geen venster geldt.

Een toepassing kan de functie FindWindow gebruiken om te ontdekken of een venster met de naam van de opgegeven klasse of naam van het venster bestaat in het systeem. Als zo'n window bestaat, retourneert FindWindow een greep naar de venster. De zoekactie beperken tot het kind windows van een bepaalde toepassing, gebruikt de FindWindowEx functie. De IsWindow functie bepaalt of een vensteringang een geldige, bestaande venster identificeert.

Index