WM_MOVING

WM_MOVING wordt het bericht naar een venster die de gebruiker in beweging. Door verwerking van dit bericht, een toepassing kan de grootte en positie van de rechthoek slepen controleren en, indien nodig, de grootte of de positie wijzigen.

fwSide = wParam;           / / edge van venster te worden verplaatst lprc = lParam (LPRECT);    / / screen coördinaten van de rechthoek slepen 
 

Parameters

fwSide
Waarde van wParam. Geeft aan welke rand van het venster wordt verplaatst. Deze parameter kan bestaan uit een combinatie van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
WMSZ_BOTTOM Onderkant
WMSZ_BOTTOMLEFT Linksonder
WMSZ_BOTTOMRIGHT Onderst-juiste hoek
WMSZ_LEFT Linkerrand
WMSZ_RIGHT Rechterrand
WMSZ_TOP Bovenrand
WMSZ_TOPLEFT Boven-linker hoek
WMSZ_TOPRIGHT Hoogste-juiste hoek

lprc
Waarde van lParam.Adres van een RECT structuur met de schermcoördinaten van de rechthoek slepen. Een toepassing moet wijzigen wilt wijzigen van de grootte of de positie van de rechthoek slepen, de leden van deze structuur.

Retourwaarden

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, RECT, WM_MOVE, WM_SIZING

Index