Systeemopdrachten

Een toepassing die een venstermenu heeft kunt de grootte en positie van dat venster wijzigen door het systeemopdrachten verzenden. Systeemopdrachten worden gegenereerd wanneer de gebruiker opdrachten in het venstermenu kiest. Een toepassing kan de gebruikersactie emuleren door een WM_SYSCOMMAND -bericht te sturen naar het venster. De volgende systeemopdrachten van invloed op de grootte en positie van een venster.

Opdracht Beschrijving
SC_CLOSE Sluit het venster. Met deze opdracht signaal een WM_CLOSE naar de venster. Het venster voert uit alle stappen die nodig zijn om schoon te maken en zichzelf vernietigen.
SC_MAXIMIZE Wordt het venster gemaximaliseerd.
SC_MINIMIZE Het venster wordt geminimaliseerd.
SC_MOVE Het venster wordt verplaatst.
SC_RESTORE Een geminimaliseerd of gemaximaliseerd venster herstelt de vorige grootte en positie.
SC_SIZE Start een grootte commando. De grootte van het venster wijzigen, gebruik de muis of het toetsenbord.