GetLastActivePopup

De GetLastActivePopup functie bepaalt welke pop-up venster eigendom van het opgegeven venster was meest recent actieve.

HWND GetLastActivePopup) HWND  hWnd / / verwerken naar eigenaar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster eigenaar.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft de meest recent actieve pop-upvenster. De retourwaarde is hetzelfde als de parameter hWnd , als een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, AnyPopup, ShowOwnedPopups

Index