NCCALCSIZE_PARAMS

De NCCALCSIZE_PARAMS structuur bevat informatie dat een toepassing tijdens het verwerken van de berichten WM_NCCALCSIZE gebruiken kan voor het berekenen van de grootte, positie en geldige inhoud van het clientgebied van een venster.

typedef struct _NCCALCSIZE_PARAMS {/ / nccp RECT rgrc [3]; 
    PWINDOWPOS lppos; 
} NCCALCSIZE_PARAMS 
 

Leden

rgrc
Deze methode bepaalt een matrix van rechthoeken. De eerste bevat de nieuwe co÷rdinaten van een venster dat is verplaatst of aangepast. De tweede bevat de co÷rdinaten van het venster voordat het werd verplaatst of in grootte aanpast. De derde bevat de co÷rdinaten van het clientgebied van het venster voordat het venster werd verplaatst of in grootte aanpast. Als het venster een onderliggend venster is, zijn de co÷rdinaten relatief ten opzichte van het clientgebied van het bovenliggende venster. Als het venster een venster op het hoogste niveau is, zijn de co÷rdinaten relatief ten opzichte van de oorsprong van het scherm.
lppos
Aanwijzer naar een WINDOWPOS structuur met de grootte en positie waarden opgegeven in de bewerking die verplaatst of het formaat van het venster gewijzigd.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster structuren, MoveWindow, RECT, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_NCCALCSIZE

Index