WM_GETICON

WM_GETICON wordt het bericht naar een venster voor het ophalen van een ingang naar de grote of kleine pictogram gekoppeld aan een venster. Het systeem wordt het grote pictogram weergegeven in het dialoogvenster Alt + Tab, en het kleine pictogram in de titelbalk van het venster.

WM_GETICON fType = wParam;  / / pictogram type 

Parameters

fType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het type pictogram wordt opgehaald. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
ICON_BIG De groot pictogram voor het venster ophalen.
ICON_SMALL Het kleine pictogram voor het venster ophalen.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang naar de grote of kleine pictogram, afhankelijk van de waarde van fType. Wanneer een toepassing dit bericht ontvangt, kan het een handvat terug naar een groot of klein pictogram, of de boodschap doorgeven aan DefWindowProc.

Standaardactie

DefWindowProc returns een handle naar het grote of kleine pictogram gekoppeld aan het venster, afhankelijk van de waarde van fType.

Opmerkingen

Wanneer een toepassing dit bericht ontvangt, kan het een handvat terug naar een groot of klein pictogram, of de boodschap doorgeven aan DefWindowProc.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, DefWindowProc, WM_SETICON

Index