ChildWindowFromPoint

De ChildWindowFromPoint functie bepaalt dat, indien aanwezig, van de onderliggende vensters die behoren tot een bovenliggend venster het opgegeven punt bevat.

HWND ChildWindowFromPoint) HWND  hWndParent, / / verwerken naar bovenliggende vensterPuntWijs / / structuur met de coördinaten);
 

Parameters

hWndParent
Ingang naar het bovenliggende venster.
Punt
Hiermee geeft u een punt structuur waarin de client coördinaten van het punt worden gecontroleerd.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang voor het onderliggende venster waarin het punt, zelfs als het onderliggende venster wordt verborgen of uitgeschakeld. Als het punt buiten het bovenliggende venster ligt, is de retourwaarde NULL. Als het punt binnen het bovenliggende venster maar niet in een onderliggend venster, is de retourwaarde een ingang voor het bovenliggende venster.

Opmerkingen

Het systeem houdt een interne lijst, met de grepen van het kind windows een bovenliggend venster is gekoppeld. De volgorde van de grepen in de lijst is afhankelijk van de Z-volgorde van de onderliggende vensters. Als meer dan één kind venster het opgegeven punt bevat, terugkeert het systeem een handvat naar het eerste venster in de lijst die het punt bevat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functioneert, ChildWindowFromPointEx, punt, WindowFromPoint

Index