GetClientRect

De GetClientRect functie haalt de co÷rdinaten van het clientgebied van een venster. De client co÷rdinaten opgeven de linkerbovenhoek en rechterbenedenhoek hoeken van het clientgebied. Omdat client co÷rdinaten relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van het clientgebied van een venster zijn, zijn de co÷rdinaten van de linkerbovenhoek (0,0).

BOOL GetClientRect ()  HWND  hWnd, / / verwerken naar vensterLPRECTlpRect / / adres van structuur voor client co÷rdineert);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster waarvan client co÷rdinaten zijn moeten worden opgehaald.
lpRect
Pointer naar een RECT structuur die de co÷rdinaten van de client ontvangt. De linker - en bovenkant leden zijn nul. De rechter - en onderkant leden bevatten de breedte en hoogte van het venster.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Windows CE: Opdrachtbalken zijn opgenomen in het clientgebied.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functioneert, GetWindowRect, RECT

Index