GetClassName

De GetClassName functie haalt de naam van de klasse waartoe het opgegeven venster behoort.

int () GetClassName HWND  hWnd, / / verwerken van vensterLPTSTRlpClassName, / / adres van de buffer voor klassenaamintnMaxCount / / grootte van de buffer, in tekens);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar de venster en, indirect, de klasse waartoe het venster behoort.
lpClassName
Pointer naar de buffer die is ontvangen van de klasse naam tekenreeks.
nMaxCount
Hiermee geeft u de lengte, in tekens, van de buffer waarnaar door de parameter lpClassName . De klasse naam tekenreeks wordt afgekapt als deze langer dan de buffer is.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde het aantal tekens gekopieerd naar de gegeven buffer.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van venster klassen, venster klasse functies, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index