Toepassing Global klassen

Een wereldwijde application-klasse is een klasse van de venster geregistreerd door een uitvoerbaar bestand of dynamic-link library (DLL) die beschikbaar is voor alle andere modules in het proces. Bijvoorbeeld, uw DLL kan de RegisterClassEx functie aanroepen om te registreren een venster klasse die een aangepast besturingselement als een algemene klasse van toepassing definieert zodat een proces dat ladingen van het dll-bestand kunt exemplaren van het aangepaste besturingselement maken.

Windows NT: Een klasse maken die kan worden gebruikt in elk proces, de venster-klasse in een DLL maken en laden van het dll-bestand in elk proces. Voor het laden van het dll-bestand in elk proces, haar naam toevoegen aan de AppInit_DLLs waarde in de volgende registersleutel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Telkens als een proces wordt gestart, laadt het systeem het opgegeven DLL-bestand in het kader van de onlangs gestarte proces belt haar ingangspunt functie. De DLL moet registreren de klasse tijdens de initialisatieprocedure en de CS_GLOBALCLASS stijl moet opgeven. Voor meer informatie, Zie Klassenstijlen.

Gebruik de functie UnregisterClass om een algemene klasse van toepassing verwijderen en gratis de opslag die ermee verbonden zijn,.

Index