STM_GETIMAGE

Een toepassing verzendt een bericht STM_GETIMAGE om op te halen van een ingang naar de afbeelding die is gekoppeld aan een statische besturingselement.

STM_GETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType; / / afbeeldingstype vlag lParam = 0;          / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fImageType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het type afbeelding om op te halen. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

Retourwaarden

De retourwaarde is een handvat op de afbeelding, indien van toepassing; anders, het is NULL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Statische besturingselementen overzicht, statische besturingsberichten, STM_SETIMAGE

Index