Statische besturingsberichten kennisgeving

Statische besturingselementen met de stijl SS_NOTIFY verzenden de volgende meldingen aan hun bovenliggende venster.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index