Statische tekstvakbesturingselement

Een statische tekstbesturingselement wordt tekst weergegeven in een rechthoek in een van de vijf stijlen:

Deze stijlen worden gedefinieerd door de constanten SS_LEFTNOWORDWRAP, SS_LEFT, SS_CENTER, SS_RIGHT en SS_SIMPLE, respectievelijk. Het systeem herschikt de tekst in deze besturingselementen in vooraf gedefinieerde manieren, met uitzondering van "eenvoudige" tekst, die niet wordt herschikt.

Een toepassing kan de tekst in een statische tekstbesturingselement op elk moment wijzigen met behulp van de functie SetWindowText of het WM_SETTEXT bericht.

Het systeem wordt zo veel tekst als het kan in het statische besturingselement weergegeven en clips wat niet past. Ophalen voor het berekenen van een passende omvang voor het besturingselement, de statistieken van het lettertype voor de tekst. Zie voor meer informatie over lettertypen en lettertype-afmetingen, lettertypen en tekst.

Index