Schuiven een Bitmap met de WM_HSCROLL en WM_VSCROLL berichten

Wanneer de WM_HSCROLL en WM_VSCROLL -berichten worden verwerkt, de melding van de scroll bar is onderzocht en het scrollen standpunt is ingesteld op een nieuwe waarde die de lichtkranttekst actie van de gebruiker weerspiegelt. Als de lichtkranttekst positie binnen het scrollen bereik, is het venster naar de nieuwe positie geschoven met behulp van de functie ScrollWindow . De positie van het schuifblokje is vervolgens aangepast met behulp van de SetScrollInfo functie.

Nadat een venster is geschoven, is deel van haar clientgebied ongeldig gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de ongeldige regio is bijgewerkt, gebruiken de UpdateWindow -functie voor het genereren van een WM_PAINT -bericht. Bij de verwerking van het bericht WM_PAINT, moet een toepassing de ongeldige regio aan de onderkant van het clientgebied repaint. Wanneer scrollen vergroten of verkleinen van de client area, in het voorbeeld wordt de BitBlt functie het juiste gedeelte van de bitmap kopiŽren naar het ongeldige gedeelte van het clientgebied.

Index