Een Bitmap scrollen

Deze sectie wordt beschreven wijzigingen kunt u aan het belangrijkste venster van een aanvraagprocedure zodat de gebruiker een bitmap schuiven. Het voorbeeld in het Voorbeeld van schuiven een Bitmap bevat een menu-item dat wordt het scherminhoud naar een bitmap gekopieerd en wordt de bitmap weergegeven in het clientgebied.

In het voorbeeld ook verwerkt de WM_HSCROLL en WM_VSCROLL berichten die worden gegenereerd door de schuifbalken weergegeven zodat de gebruiker de bitmap horizontaal en verticaal scrollen kan. In tegenstelling tot het voorbeeld voor gebladerd tekst, de bitmap voorbeeld maakt gebruik van de BitBlt functie te trekken de ongeldige gedeelte van het clientgebied.

Index