Schuiven een Bitmap met het WM_SIZE bericht

Verwerking van de WM_SIZE vereist bericht de lichtkranttekst bereik en positie, zodat het weerspiegelt de afmetingen van het clientgebied en de bitmap die zal worden weergegeven aanpassen.

De functie SetScrollInfo stelt de minimale en maximale positie waarden, het paginaformaat en de lichtkranttekst positie voor een schuifbalk.