SBM_SETRANGE

Een toepassing verzendt het bericht SBM_SETRANGE naar een besturingselement scroll bar aan de minimale en maximale positie waarden voor het besturingselement instellen.

SBM_SETRANGE wParam = (WPARAM) nMinPos; / / minimale scrollen positie lParam = (LPARAM) nMaxPos; / / maximum positie schuiven 
 

Parameters

nMinPos
Hiermee geeft u het minimum scrollen positie.
fMaxPos
Geeft u de maximum positie schuiven.

Retourwaarden

Als de positie van het schuifblokje gewijzigd, is de geretourneerde waarde de vorige positie van het schuifblokje; anders is het nul.

Opmerkingen

De positie van de minimale en maximale standaardwaarden zijn nul. Het verschil tussen de waarden die zijn opgegeven door de parameters nMinPos en nMaxPos moet niet groter zijn dan de waarde van MAXLONG.

Als de positie van de minimale en maximale waarden gelijk zijn, is de scroll bar control verborgen en, in feite, uitgeschakeld.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Schuifbalken overzicht, schuifbalk berichten, SBM_GETPOS, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGEREDRAW