Over Rich Edit besturingselementen

De originele specificatie is voor besturingselementen bewerken die zijn rijk rich edit versie 1.0. De huidige specificatie is rich edit versie 2.0. Voordat u een besturingselement rich edit maakt, moet u bellen de LoadLibrary -functie om te controleren welke versie van rich edit is ge´nstalleerd. De volgende tabel laat zien welke DLL met welke versie van rijke bewerken overeenkomt.

Rich Edit versie DLL
1.0 RICHED32.DLL
2.0 RICHED20.DLL

Windows NT: Windows NT versie 4.0 en hoger schip beide bibliotheken rich edit.

Windows 95: Windows 95 wordt geleverd alleen RICHED32.DLL. echter RICHED20.DLL is compatibel met Windows 95 en als een toepassing dat rijke toepassingen 2.0 bewerken is ge´nstalleerd op het systeem aanwezig kan zijn.

Index