EN_SELCHANGE

De melding EN_SELCHANGE ontvangt een bericht van een RTF-besturingselement bovenliggende venster waarin de huidige selectie veranderd. Een besturingselement rich edit stuurt deze melding in de vorm van een WM_NOTIFY-bericht.

EN_SELCHANGE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (SELCHANGE ver *) lpSelChange 
 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpSelChange
Aanwijzer naar een SELCHANGE structuur.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Opmerkingen

EN_SELCHANGE meldingen ontvangen, geeft u de vlag ENM_SELCHANGE in het masker met het EM_SETEVENTMASK bericht verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, rijke bewerken meldingen, SELCHANGE, WM_NOTIFY

Index