COMPCOLOR

De COMPCOLOR structuur bevat kleurinstellingen voor een compositietekenreeks.

typedef struct {}
  COLORREF crText;    
  COLORREF crBackground; 
  DWORD-dwEffects;    
} COMPCOLOR 

Leden

crText
Kleur van tekst.
crBackground
Kleur van de achtergrond.
dwEffects
Effect tekenwaarden zoals beschreven voor het lid van de dwEffects in de structuur CHARFORMAT.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, CHARFORMAT

Index