EM_GETPUNCTUATION

Deze eigenschap haalt de huidige interpunctietekens voor het besturingselement rich edit. Dit bericht is alleen beschikbaar in Aziatische versies van het besturingssysteem.

EM_GETPUNCTUATION
wParam = fType (WPARAM) (UINT);
lParam (LPARAM) = (INTERPUNCTIE ver *) punctTable 

Parameters

fType
Interpunctie type vlag. Een van de volgende waarden kunnen worden:
Waarde Betekenis
PC_LEADING Toonaangevende leestekens
PC_FOLLOWING Volgende leestekens
PC_DELIMITER Scheidingsteken

De waarde PC_OVERFLOW wordt niet ondersteund.

punctTable
Adres van een INTERPUNCTIE structuur die de leestekens ontvangt.

Retourwaarden

Geeft als resultaat een niet-nulzijnde als succesvolle; nul anders.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten, INTERPUNCTIE

Index