FINDTEXTEX

Bevat informatie over tekst wilt zoeken in een besturingselement rich edit. Deze structuur wordt gebruikt met het EM_FINDTEXTEX bericht.

 typedef struct _findtextex {CHARRANGE verleggingsrekening;      / / assortiment zoeken
    LPSTR lpstrText;     / / op null eindigende tekenreeks te vinden
    CHARRANGE chrgText;  / / bereik in tekst die is gevonden
} FINDTEXTEX 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI structuren.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren

Index