EN_PROTECTED

De melding EN_PROTECTED waarschuwt van het besturingselement rich edit bovenliggende venster dat neemt de gebruiker een actie die zou een beveiligd bereik van tekst wijzigen. Een besturingselement rich edit verzendt dit bericht melding in de vorm van een WM_NOTIFY bericht.

EN_PROTECTED wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENPROTECTED ver *) lpEnProtected 
 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpEnProtected
Aanwijzer naar een ENPROTECTED structuur met informatie over het bericht dat de kennisgeving geactiveerd.

Retourwaarden

Geeft als resultaat nul de operatie of een andere waarde dan nul om te voorkomen dat het toestaan.

Opmerkingen

Als het resultaat nul is en de msg, wParamen lParam leden van de ENPROTECTED structuur zijn veranderd, verwerkt het besturingselement de herziene bericht in plaats van het oorspronkelijke bericht.

EN_PROTECTED meldingen ontvangen, geeft u de vlag ENM_PROTECTED in het masker met het EM_SETEVENTMASK bericht verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, rijke bewerken meldingen, ENPROTECTED, WM_NOTIFY

Index