EM_FINDTEXT

Het bericht EM_FINDTEXT zoekt tekst binnen een besturingselement rich edit.

EM_FINDTEXT wParam = (WPARAM) (UINT) fuFlags; 
lParam (LPARAM) = (FINDTEXT ver *) lpFindText 
 

Parameters

fuFlags
Nul of meer van de waarden FR_MATCHCASE en FR_WHOLEWORD.
lpFindText
Aanwijzer naar een FINDTEXT structuur dat informatie bevat over de zoekbewerking wordt uitgevoerd.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert de op nul gebaseerde tekenpositie van de volgende wedstrijd, of -1 als er niet meer wedstrijden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI berichten.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten, FINDTEXT