IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

Vertelt dat een rijke bewerken besturingselement dat het moet overgang contextgevoelige help-modus in en uit. Een besturingselement rich edit roept de methode ContextSensitiveHelp van een in plaats object dat momenteel actief is als een staat verandering zich voordoen is.

HRESULT ContextSensitiveHelp ()  BOOL  fEnterMode  );
 

Parameters

fEnterMode
TRUE als contextgevoelige help modus; anders, FALSE.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Kunt gebruiken GetScode een SCODE ophalen. Kunnen S_OK op succes of enige andere waarde geretourneerd door OLE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle

Index