IRichEditOleCallback::DeleteObject

Melding dat een object is te worden verwijderd uit een besturingselement rich edit. Het object is niet noodzakelijkerwijs wordt vrijgegeven wanneer dit lid wordt aangeroepen.

() HRESULT ObjectVerwijderen (DeleteObject) LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

Parameters

lpoleobj
Aanwijzer naar de structuur van de OLEOBJECT opgeven van het object die wordt verwijderd.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOleCallback

Index