Een RichEdit-besturingselement maken

Maakt een besturingselement rich edit, roept de CreateWindowEx functie, de klasse van rijke bewerken venster opgeven. Als u rich edit 1.0 (RICHED32.DLL), "RichEdit" voor de venster klasse parameter opgeeft. Als u rich edit versie 2.0 (RICHED20.DLL), RICHEDIT_CLASS opgeven voor de parameter venster klasse.

Rich edit besturingselementen ondersteunen allermeest naar de venster stijlen gebruikt met besturingselementen bewerken, evenals extra stijlen. U moet de ES_MULTILINE venster stijl opgeven als u wilt toestaan dat meer dan één regel tekst in het besturingselement.

Index