ENOLEOPFAILED

Bevat informatie over een mislukte OLE-bewerking.

typedef struct {}
  NMHDR nmhdr; 
  LANGE iob;   
  LANGE lOper;  
  HRESULT hr;  
} ENOLEOPFAILED 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
iob
Object index.
lOper
OLE-bewerking is dat mislukt. Dit kan OLEOP_DOVERB om aan te geven dat IOleObject::DoVerb niet worden.
hr
Foutcode geretourneerd door het object op de werking.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit structuren, EN_OLEOPFAILED, IOleObject::DoVerb

Index