ENDROPFILES

De ENDDROPFILES structuur bevat informatie die is gekoppeld aan een melding EN_DROPFILES . Een besturingselement rich edit verzendt dit bericht melding wanneer zij ontvangt een bericht WM_DROPFILES.

typedef struct _endropfiles {NMHDR nmhdr; 
    HANDVAT hDrop; 
    LANGE cp; 
    BOOL fProtected; 
} ENDROPFILES 
 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
hDrop
Ingang naar de verloren gegane bestandslijst (hetzelfde als met WM_DROPFILES). Dit handvat wordt gebruikt met de functies DragFinish, DragQueryFileen DragQueryPoint.
cp
De positie van het teken waar de verloren gegane bestanden zou worden ingevoegd.
fProtected
Boole-waarde die aangeeft of de opgegeven tekenpositie beveiligd is (TRUE) of niet (FALSE) beschermd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit structuren, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index