ENPROTECTED

De ENPROTECTED structuur bevat informatie die is gekoppeld aan een melding EN_PROTECTED . Een besturingselement rich edit verzonden deze melding wanneer de gebruiker probeert om beschermde tekst te bewerken.

typedef struct _enprotected {NMHDR nmhdr; 
  _WPAD _wPad1; 
  UINT msg; 
  _WPAD _wPad2; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  CHARRANGE verleggingsrekening; 
} ENPROTECTED 
 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
msg
Bericht dat de kennisgeving geactiveerd.
wParam
wParam parameter van het bericht.
lParam
lParam parameter van het bericht.
verleggingsrekening
Huidige selectie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EN_PROTECTED

Index