EM_EXLIMITTEXT

Het bericht EM_EXLIMITTEXT stelt een bovengrens aan de hoeveelheid tekst die de gebruiker kunt typen of plakken in een besturingselement rich edit.

EM_EXLIMITTEXT wParam = 0; 
lParam = cchTextMax (LPARAM) (DWORD) 
 

Parameters

cchTextMax
Maximale hoeveelheid tekst of nul voor de standaard maximale. Een OLE-object wordt geteld als één teken. De standaard maximale is 32 K.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Opmerkingen

De door het EM_EXLIMITTEXT bericht tekst termijn beperkt niet de hoeveelheid tekst die u kunt streamen in een besturingselement rich edit met behulp van het EM_STREAMIN bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten, EM_STREAMIN

Index