IRichEditOle::SetLinkAvailable

Stelt de waarde van de koppeling beschikbaar bit in de vlaggen van het object. De link beschikbaar beetje standaardwaarden op TRUE. Het moet worden ingesteld op FALSE als er fouten optreden op de link die zou duiden op problemen verbinding maken met het gekoppelde object of de toepassing. Wanneer deze problemen zijn gerepareerd, moet de bits worden ingesteld op TRUE opnieuw.

HRESULT SetLinkAvailable ()  LANG  fAvailable  BOOL  iob, );
 

Parameters

iob
Index van het object waarvan bit is ingesteld. Als deze parameter REO_IOB_SELECTION is, is de bit op het geselecteerde object worden ingesteld.
fAvailable
De waarde die de bit ingesteld op. Kan worden waar of onwaar.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Gebruik GetScode een SCODE ophalen. S_OK kan op succes of E_INVALIDARG worden als de index ongeldig is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle