IRichEditOleCallback

Hiermee geeft u een interface die wordt gebruikt door een rijke tekst bewerken controle OLE-gerelateerde gegevens ophalen uit haar klant. Een besturingselement rich edit de klant is verantwoordelijk voor deze interface te implementeren en toe te wijzen aan de controle door middel van een EM_SETOLECALLBACK -bericht. De IRichEditOleCallback -interface heeft de volgende methoden:

Methoden in VTable-volgorde

IUnknown-methoden Beschrijving
QueryInterface Geeft aanwijzers naar Ondersteunde interfaces.
AddRef Als u verwijst naar stappen graaf.
Release Als u verwijst naar verlaagt graaf.

IRichEditOleCallback methoden Beschrijving
GetNewStorage Opslag biedt voor een nieuw object geplakt vanaf het Klembord of ingelezen vanuit een RTF-stream.
GetInPlaceContext Biedt de toepassing en document niveau interfaces en informatie nodig zijn ter ondersteuning van in-place activation.
ShowContainerUI Vertelt de toepassing of de container user interface worden weergegeven.
QueryInsertObject Query's van de toepassing of een object moet worden ingevoegd.
ObjectVerwijderen (DeleteObject) Melding dat een object is te worden verwijderd uit een besturingselement rich edit.
QueryAcceptData Opgeroepen een plakken of slepen om te bepalen of de gegevens geplakt/gesleept moet worden aanvaard.
ContextSensitiveHelp De toepassing vertelt dat het contextgevoelige help-modus in en uit moet overgang.
GetClipboardData Hiermee kan de client zijn eigen klembordobject leveren.
GetDragDropEffect Hiermee kan de client de effecten van een drop-bewerking opgeven.
GetContextMenu De aanvraag om een contextmenu te gebruiken op een rechter muisknop ingedrukt gebeurtenis query 's.

Index