EM_SELECTIONTYPE

Het bericht EM_SELECTIONTYPE bepaalt het selectietype voor een besturingselement rich edit.

EM_SELECTIONTYPE wParam = 0; 
lParam = 0 
 

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert SEL_EMPTY als de selectie leeg, of een of meer van de volgende waarden is:

Waarde Inhoud van de selectie
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Ten minste één OLE-object
SEL_MULTICHAR Meer dan één teken van tekst
SEL_MULTIOBJECT Meer dan een OLE-object

Opmerkingen

Dit bericht is handig tijdens WM_SIZE verwerking voor het bovenliggende object van een besturingselement bodemloze rich edit.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten, WM_SIZE

Index