IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

Vraagt de toepassing of een object moet worden ingevoegd. Dit lid heet bij het plakken en bij het lezen van RTF.

 HRESULT QueryInsertObject ()  LPCLSID  lpclsid, LPSTORAGE  lpstg, lang  cp  );
 

Parameters

lpclsid
Klasse-id van het object moet worden ingevoegd.
lpstg
Met het object opslag.
cp
De positie van het teken waar het object moet worden ingevoegd.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Als de SCODE van het resultaat niet S_OK is, is niet het object ingevoegd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOleCallback

Index