EM_SETEVENTMASK

Het bericht EM_SETEVENTMASK stelt het masker gebeurtenis voor een besturingselement rich edit. De gebeurtenis masker Hiermee geeft u aan welke meldingen het besturingselement naar de bovenliggende venster verzendt.

EM_SETEVENTMASK wParam = 0; 
lParam = dwMask (LPARAM) (DWORD) 
 

Parameters

dwMask
Nieuwe gebeurtenis masker voor het besturingselement rich edit.

Retourwaarden

Geeft als resultaat het vorige evenement masker.

Opmerkingen

De standaard gebeurtenis masker (voordat een is ingesteld) is ENM_NONE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten

Index