EM_PASTESPECIAL

Het bericht EM_PASTESPECIAL een specifieke Klembord-indeling wordt geplakt in een besturingselement rich edit.

EM_PASTESPECIAL wParam = (WPARAM) (UINT) uFormat; 
lParam = (REPASTESPECIAL ver *) lpRePasteSpecial 
 

Parameters

uFormat
Klembord-indeling om te plakken. Zie voor een lijst met Klembord-indelingen, SetClipboardData.
lpRePasteSpecial
Het adres van een REPASTESPECIAL structuur of NULL. Als een object wordt geplakt, wordt de structuur repastespecial ingevuld overeenkomstig de gewenste weergave aspect. Als lParam NULL is of REPASTESPECIAL.dwAspect nul is, zal het aspect van de display gebruikt de inhoud van de descriptor van het object worden.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit berichten, REPASTESPECIAL, SetClipboardData