Niet-ondersteunde functies Edit Control

Rich edit besturingselementen ondersteunen de meeste, maar niet alle functionaliteit van multiline besturingselementen bewerken. In deze sectie worden de besturingsberichten bewerken en venster stijlen die niet worden ondersteund door rich besturingselementen bewerken.

De volgende berichten worden verwerkt door de besturingselementen bewerken, maar niet door rich besturingselementen bewerken.

Niet-ondersteunde bericht Opmerkingen
EM_FMTLINES Niet ondersteund.
EM_GETHANDLE Besturingselementen van RTF bewerken opslaan tekst niet als een eenvoudige array van karakters.
EM_GETMARGINS Niet ondersteund.
EM_GETPASSWORDCHAR De stijl van de ES_PASSWORD wordt niet ondersteund.
EM_SETHANDLE Besturingselementen van RTF bewerken opslaan tekst niet als een eenvoudige array van karakters.
EM_SETMARGINS Niet ondersteund.
EM_SETPASSWORDCHAR De stijl van de ES_PASSWORD wordt niet ondersteund.
EM_SETRECTNP Niet ondersteund.
EM_SETTABSTOPS In plaats daarvan gebruikt het EM_SETPARAFORMAT bericht.
WM_CTLCOLOR In plaats daarvan gebruikt het EM_SETBKGNDCOLOR bericht.
WM_GETFONT In plaats daarvan gebruikt het EM_GETCHARFORMAT bericht.

Het volgende venster stijlen worden gebruikt met meerdere regels bewerken controles maar niet met rijke besturingselementen bewerken:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index